top of page

Om meg

Faglig bakgrunn

Jeg er utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt, en privat høyskole med NOKUT-godkjenning. Tidligere har jeg studert Psykosyntese i to år, ved Psykosynteseinstituttet i Göteborg.

I 2020 fullførte jeg et to-års studie i AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy) og er nå Level II utøver av denne metoden. AEDP er en metode utviklet av Diana Fosha, The Transforming power of affect: A model of accelerated change (2000).

I tillegg til utdannelse har jeg avholdt en rekke helgkurs i selvutvikling.

 

Det jeg brenner for er å styrke enkeltindividets evne til å ta valg i eget liv. I tillegg til helt vanlige mennesker med hverdagsproblematikk har jeg arbeidet med familier, ungdom med rus-avhengighet, innen voksenpsykiatri og med innsatte på Bastøy fengsel. 

 

Jeg er opptatt av å møte mennesker der de er, med en nøytral og ikke-dømmende holdning. Jeg tror på at vi alle gjør det beste vi kan - alltid - utifra våre evner, erfaringer og omgivelser.

Viktig for meg

Din samtalepartner - Annette Behrens - Gestaltterapi

Hadde jeg gått i dine sko ville jeg gjort nøyaktig det samme som deg. Det er en grunn til at du gjør det du gjør.

 

Men, jeg tror også på muligheten til endring. Jeg tror vi alle har et potensial i oss til å bli den beste versjonen av oss selv, og den versjonen av deg vil jeg hjelpe deg med å bli!

Personlig bakgrunn

Som veldig mange andre har også jeg hatt en utfordrende barndom og oppvekst. I mange år slet jeg med ulike adferdsmønstre som opprinnelig ble skapt som beskyttelse i en vanskelig hverdag. Da jeg begynte å bli oppmerksom på at disse mønstrene, som tidligere hadde en viktig oppgave, nå begrenset meg, begynte min søken etter frihet. Frihet fra begrensende tanker, følelser og adferd. 

Jeg har holdt på med yoga og meditasjon i mange år, deltatt på mange ulike kurs i personlighetsutvikling, og bodd på Änglagård i Sverige i halvannet år. Der holdt jeg blant annet kurs, ledet meditasjoner og spilte konserter. Jeg er musiker og låtskriver, og har turnert i Europa i 11 år. 

Transformasjon - Gestaltterapi - Annette Behrens
bottom of page