top of page

AEDP accelerated experiential dynamic psychotherapy

Det sunne og helende

Hva er AEDP?

AEDP står for akselerert erfaringsbasert dynamisk psykoterapi. Metoden etterstreber å skape koblinger mellom nerver og hjerneceller – det som kalles nevroplastisitet. Hjernen tilpasser seg ved å endre disse koblingene, og dette skjer gjennom individets adferd, opplevelser og erfaringer.

AEDP har sine røtter i flere disipliner, blant disse nevrobiologi, tilknytningsteori, emosjonsfokusert teori og affektiv nevrovitenskap, kroppsfokuserte metoder og transformasjonsstudier. 

Gjennom dyptgående bearbeiding av utfordrende emosjoner og relasjonserfaringer, og ved å frigjøre klienten for følelsen av «alenehet», kan AEDP-terapeuten gi rom for at nye og helbredende erfaringer kan komme til overflaten. Med disse følger nye ressurser, motstandsdyktighet og en ny giv for livet.

Annette Behrens - Gestaltterapi - Transformasjon

Metoden verdsetter vår iboende evne til å helbrede og skape balanse

AEDP-modellen har fokus på det sunne og helende i mennesket, fremfor lidelse og hindringer.


Behandlingformen er i hovedsak opptatt av opplevelsen av følelser, erfaring og relasjon i terapirommet, og har bakgrunn i psykodynamisk terapi, tilknytningsteori og nevroplastisitet

Hva er AEDP?

Her kan du høre grunnleggeren av AEDP,

Diana Fosha si noe om essensen av terapiformen.

Finne den autentiske styrken

Essensen av AEDP handler om å hjelpe våre klienter - og oss selv - å ble sterkere der vi kjenner oss nedbrutt. Ved å arbeide med traumer, tap og de smertefulle følelsene som oppstår i kjølvannet av menneskets begrensede evne til sunne relasjoner vil vi oppdage stedene i oss der vi alltid har vært sterke, der vi aldri har gått i stykker.

bottom of page